COLOR TO-GO en PRODUCT TO-GO

COLOR TO-GO & PRODUCT TO-GO

Gisterenmiddag hebben wij als deelnemer van Kappersunited, het besluit genomen al onze salons te sluiten. Hierin hebben wij middels een gezamenlijk persbericht, online en in de dagbladen, onze eigen verantwoordelijkheid genomen in een weloverwogen beslissing om alle risico's voor u en ons uit te kunnen sluiten. Nog dezelfde avond kwam de regering in een persconferentie met een algeheel gebod om alle kapsalons te sluiten tot 6 april... het kan domweg niet anders. Maatregelen kunnen verlengd of ingetrokken worden, de tijd zal het leren.

Lees meer hierover in de nieuwsbrief